Finlandsgade 14

Finlandsgade 14 er opført i 1948 og er ombygget i 2010 i forbindelse med, at Aarhus Universitets Forskningsfond etablerede sit domicil i bygningen. Bygningen har blandt andet været brugt af Aarhus Universitet (Marinøkologi), været jernstøberi og kontormøbelfabrik.

Ejendommen er beliggende i IT-byen på Katrinebjerg, midt imellem Ringgaden og Ringvejen med nem adgang til centrum og motorvejen. Bydelen Katrinebjerg har fokus på informationsteknologi og innovation og kaldes ofte IT-byen. IT-byen rummer Aarhus Universitets IT-uddannelser og IT-forskning, forskerparken INCUBA, en lang række virksomheder, samt netværksorganisationer og virksomheder med fokus på den nyeste IT-viden og samarbejde mellem forskning og erhvervsliv.