Genbrug af pavillon bliver bæredygtig base for undervisning og studiemiljø

 

FEAS flytter et eksisterende pavillonbyggeri ved det tidligere kommunehospital, hvor Universitetsbyen nu tager form, til Katrinebjerg. Ved at flytte og genanvende pavillonbyggeriet imødekommer man et ønske om mere plads på ingeniøruddannelserne ved Aarhus Universitet, samtidig med at man sætter et minimalt aftryk på klimaet.

 

Pavillonen er opført i høj kvalitet med henblik på hospitalsbrug og efter de gældende regler i 2010, hvor den blev bygget til Onkologisk afdeling. Den er konstrueret som en flytbar træpavillon med henblik på senere genanvendelse på en ny lokation, som nu er blevet fastsat til Katrinebjerg. Her er det ønsket, at pavillonen igen skal komme til sin ret, og at den som samlingspunkt for undervisere og studerende vil få nyt liv.

 

Mest muligt fra det oprindelige byggeri vil blive genanvendt, da pavillonen er bygget i træ og blev opført med miljø og bæredygtighed for øje, hvilket komplimenterer visionen for de nybyggerier, der bliver opført på Katrinebjerg i dag, hvor især disse tematikker er i fokus. 

 

Pavillonen har en god loftshøjde på ca. tre meter, hvilket gør den meget velegnet til undervisning og studiemiljø, som er de formål, den kommer til at tjene, når Aarhus Universitet tager den i brug.  

 

Det er Institut for Mekanik og Produktion under ingeniøruddannelserne, som også anvender de tilstødende bygninger på Katrinebjergvej 89, der skal bruge pavillonen. Pavillonen er opbygget af i alt 17 moduler, hvoraf 13 moduler opstilles på Katrinebjerg. De resterende fire moduler er solgt.