FEAS' historie

FEAS’ historie

FEAS’ primære rolle er at erhverve og varetage driften af ejendomme til brug for AU og tilknyttede aktiviteter, herunder også ejendomme af strategisk betydning for universitetets fysiske planlægning.

FEAS lægger vægt på at være en ordentlig og ansvarlig udlejer og samarbejdspartner. Samarbejdet med lejere prioriteres højt, ligesom ejendommene skal være i en hensigtsmæssig stand.

FEAS består efter en spaltning i 2022 af to selskaber, FEAS Bolig P/S og FEAS Erhverv P/S. FEAS Bolig P/S og FEAS Erhverv P/S har tilsammen en ejendomsportefølje på 230.000 m2 og udlejer til Aarhus Universitet og private virksomheder samt studerende ved Aarhus Universitet.

Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S blev stiftet i 1987 med formålsparagraffen: ”Selskabets formål er, evt. i samarbejde med andre, at erhverve, opføre, udleje og administrere byggeri på egen eller lejet grund i Danmark, fortrinsvis til brug for forskning eller hermed tilknyttet eller beslægtet virksomhed”.

Selskabets første opgave var at varetage bygherrerollen for de første permanente bygninger til forskerparken på Gustav Wieds Vej. Efterfølgende erhvervede selskabet kollegieværelser og lejligheder til internationale forskere og studerende, bl.a. ved køb af Vennelyst Kollegiet, Teknolog Kollegiet og senere gæsteforskerlejlighederne i Nobelparken.

Ejendomsselskabet blev videreudviklet som et dynamisk redskab i universitetets udbygningsplanlægning. Med tiden fik selskabet den rolle at erhverve brohoveder i kvartererne omkring universitetsparken for at understøtte den unikke placering som byuniversitet.

5. januar 2016 blev der sat underskrifter på en historisk stor ejendomshandel i Aarhus. FEAS købte af Region Midtjylland hospitalsbygningerne på Nørrebrogade - det tidligere Aarhus Kommunehospital - for 807,5 mio. kr.

12. januar 2017 valgte FEAS - efter en proces med parallelopdrag hen over efteråret 2016 - rådgiver til udvikling af det nye campusområde. I 2019 overtog FEAS bygningerne, og i samarbejde med Aarhus Universitet udvikles det nye campusområde ”Universitetsbyen” på 110.000 m2.

Campus Katrinebjerg er et andet af FEAS’ store indsatsområder, hvor der gennem de næste år vil blive investeret massivt i udviklingen af campusområdet, der har fokus på innovation, IT og Tech. Der vil de kommende år blive skabt nye bygningsmæssige rammer, som skal danne grobund for bedre fysiske sammenhænge og gode faciliteter til aktiviteter på tværs af fagligheder.

I 2022 valgte FEAS’ moderselskab, Aarhus Universitets Forskningsfond, at gennemgå en større koncernomlægning, hvor FEAS A/S blev spaltet i to selskaber; FEAS Bolig P/S og Erhverv P/S. FEAS Bolig P/S indeholder alle boligejendommene fra det tidligere selskab, ligesom det har fået et datterselskab; Parkkollegierne P/S. På denne måde er alle koncernens boligejendomme blevet knyttet tættere sammen. FEAS Erhverv P/S indeholder alle erhvervsejendommene fra det tidligere FEAS A/S samt alle ejendomme fra det tidligere selskab Helsingforsgade 25 A/S, der i processen blev nedlagt.