FEAS' historie

Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S blev stiftet i 1987 med formålsparagraffen: ”Selskabets formål er, evt. i samarbejde med andre, at erhverve, opføre, udleje og administrere byggeri på egen eller lejet grund i Danmark, fortrinsvis til brug for forskning eller hermed tilknyttet eller beslægtet virksomhed”.

Selskabets første opgave var at varetage bygherrerollen for de første permanente bygninger til forskerparken på Gustav Wieds Vej. Efterfølgende erhvervede selskabet kollegieværelser og lejligheder til internationale forskere og studerende, bl.a. ved køb af Vennelyst Kollegiet, Teknolog Kollegiet og senere gæsteforskerlejlighederne i Nobelparken.

Ejendomsselskabet blev videreudviklet som et dynamisk redskab i universitetets udbygningsplanlægning. Med tiden fik selskabet den rolle at erhverve brohoveder i kvartererne omkring universitetsparken for at understøtte den unikke placering som byuniversitet.

I dag er det selskabets primære rolle at erhverve og varetage driften af ejendomme til brug for AU og tilknyttede aktiviteter, herunder også ejendomme af strategisk betydning for universitetets fysiske planlægning.

Selskabet lægger vægt på at være en ordentlig og ansvarlig udlejer og samarbejdspartner. Samarbejdet med lejere prioriteres højt, ligesom selskabets ejendomme skal være i en hensigtsmæssig stand.

I dag har selskabet en ejendomsportefølje på 230.000 m2 erhvervslejemål og udlejer til Aarhus Universitet og private virksomheder.

5. januar 2016 blev der sat underskrifter på en historisk stor ejendomshandel i Aarhus. FEAS købte af Region Midtjylland hospitalsbygningerne på Nørrebrogade - det tidligere Aarhus Kommunehospital - for 807,5 mio. kr. Overtagelsen sker i 2019. FEAS vil i samarbejde med Aarhus Universitet udvikle et helt nyt campusområde på 110.000 m2.

12. januar 2017 valgte FEAS - efter en proces med parallelopdrag hen over efteråret 2016 - rådgiver til udvikling af det nye campusområde. 

Læs mere om den seneste udvikling.