FEAS bygger til AU i Agro Food Park

FEAS opfører et skræddersyet lejemål til Aarhus Universitet, der ønsker at samle sine forskningsaktiviteter i Institut for Fødevarer i Agro Food Park. Det nye lejemål kommer til at bestå af i alt ca. 6.800 m2 til erhvervslokaler, laboratorier og forskningsaktiviteter samt ca. 2.500 m2 forskningsvæksthuse.

Det nye byggeri er lidt forskelligt fra den typiske FEAS-ejendom. FEAS bygger normalt skræddersyet byggeri til forskning og undervisning med tilhørende køkken- og kantinefunktioner, og oftest er det overvejende tørre arealer og ikke så ofte ’våde’ arealer eller byggeri af væksthuse.

Baggrunden for den nye lokalisering er, at Aarhus Universitet ønsker at skabe en tæt kontakt mellem universitetets fødevarerelaterede forsknings- og uddannelsesaktiviteter og fødevareindustrien. Lokalisering af AU FOOD i Agro Food Park giver optimale betingelser for tværfaglig forskning, innovation og iværksætteraktiviteter mellem Aarhus Universitets forskellige aktører og den danske fødevareindustri.

Lejemålet forventes klar til ibrugtagning i slutningen af 2019.