FEAS og AU udvikler fremtidens universitetscampus

Campus 2.0, der er blevet tildelt undertitlen fremtidens universitetscampus, dækker over fremtidsvisionerne for AU’s campusområder. Fremtidens universitetscampus er først og fremmest et sted, hvor forsknings- og studiemiljøer mødes, og netop denne egenskab er der flere af AU’s campusområder, der allerede besidder.

De dele af AU’s campus, hvor man har påbegyndt transformationen til Campus 2.0, inkluderer faciliteter til fælles ophold på Trøjborgvej, faciliteter til innovation og iværksætteri i The Kitchen, og nu også faciliteter til AU HR i Nobelparken.

Fælles for alle dele af fremtidens universitetscampus er, at de bliver udviklet med afsæt i de følgende ti principper:

  1.  fremme integration mellem forskning og uddannelse
  2.  fremme interdisciplinær forskning, uddannelse og innovation
  3.  fremme fremtidens undervisningsformer
  4.  være et fleksibelt studiemiljø med mange studiepladser
  5.  være en international campus
  6.  kunne tilbyde boliger til studerende og forskere
  7.  fremme samarbejdet med erhvervslivet og det omgivende samfund
  8.  beriges med ikke-universitære aktiviteter
  9.  være et bilfrit campusområde
  10.  udvikles bæredygtigt.

AU opdaterer løbende hjemmesiden https://www.au.dk/om/profil/nycampus, hvor man kan følge med i udviklingen af igangværende og kommende projekter, som hører under fællesnævneren Campus 2.0.

Den del af Nobelparken, som nu danner base for AU HR, er blevet udviklet med afsæt i et ønske om at skabe en aktivitetsbaseret kontorindretning. Indretningen har blandt andet medført etableringen af flere, unikke arbejdspladser- og kroge, hvilket skaber et arbejdsmiljø, der tilgodeser mange forskellige arbejdsbehov.

Oplev fremtidens universitetscampus med egne øjne via den understående billedserie, der viser et udsnit af Nobelparkens smukke, nyindrettede lokaler.