En symbiose mellem Universitetsparken og Universitetsbyen

Efter flere års arbejde og adskillige spadestik har man nu nået den første milepæl i et projekt, der har til formål at forene to centrale dele af campus ved Aarhus Universitet. Den 3. september 2021 vil fremadrettet markere datoen for foreningen af Universitetsparken og Universitetsbyen, der konkret er blevet forbundet gennem en underjordisk passage. Dette blev markeret med en ceremoniel gennembrydning af passagen, foretaget af Aarhus Universitet og FEAS (Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S), i en understregning af vigtigheden i at samle campus. Dette understøttes af den administrerende direktør for FEAS, Jørgen Lang, der i forbindelse med gennembrydningen udtaler følgende:

”Med den nye forbindelse sikrer vi ikke alene, at de studerende nemt og trygt kan færdes mellem de to sider af campus. Vi skaber også en passage, hvor viden og de store idéer kan mødes og spredes på kryds og tværs.”

Passagen, der skal danne ramme om de studerendes færdsel på den forenede campus, vil være præget af et samspil af røde og gule mursten. Ved indgangen fra Universitetsparken er passagen prydet med gule mursten tilsvarende dem, der traditionelt set forbindes med Aarhus Universitet. Ved indgangen fra Universitetsbyen er murstenene i stedet røde og gengiver derved de tidligere hospitalsbygningers karakteristiske udseende. Undervejs sammenflettes murstenene i en tydeliggørelse af passagens funktion som bindeled i foreningen af Universitetsparken og Universitetsbyen. I denne anledning mødtes administrerende direktør for FEAS, Jørgen Lang, med rektor Brian Bech Nielsen i midten af passagen, hvor de bandt et rødt og et gult reb sammen, som symbol på den nyetablerede forbindelse mellem Universitetsparken og Universitetsbyen. Passagen åbner for trafik imellem Universitetsparken og Universitetsbyen i foråret 2022.