Området


Campus Katrinebjerg


Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (FEAS) fik i 2014 udarbejdet en masterplan for Katrinebjerg, hvilket er sket i tæt samarbejde med Aarhus Universitet. Katrinebjerg som universitetscampus er en klar forudsætning for den fysiske udvikling af Aarhus Universitetet, hvor det bl.a. skal ske ud fra en fortætningsstrategi. Særligt skal ingeniøraktiviteterne samles på Katrinebjerg.

Masterplanen danner grundlag for lokalplanerne på Katrinebjerg, hvor AU’s mange aktiviteter med mulighed for dobbelt høje rum/haller til fx sale, auditorier og værkstedshaller samt lokaler til laboratorier, studiearbejdspladser og undervisningslokaler. Nem adgang til udendørs opholdsarealer mv. er indtænkt fra starten og på en rationel måde i forhold til de enkelte byggefelter i lokalplanerne.


Som en del af lokalplan 1117 og udbygningsaftalen mellem grundejerne og Aarhus Kommune etableres bl.a. en sammenhængende campuspark på størrelse med en fodboldbane.

Campusparken er det nye byområdes nye og centrale, grønne byrum, og er naturligvis offentlig tilgængelig for alle der har lyst  - dette via sidegader og portåbninger i bebyggelserne fra det omkringliggende vejnet.


For området er der bl.a. udarbejdet en detaljeret designmanual til udførelse af Campusstrøget (se designmanual). Designmanualen er udarbejdet af Grundejerforeningen Katrinebjerg (LP1052).