Bæredygtighed


Campus Katrinebjerg


Alle intentioner, den fælles udvikling af lokalplanerne og efterfølgende detailplaner, tager udgangspunkt i at sikre en mangfoldig bydel med nye funktioner, som blander uddannelsesinstitutioner, liberalt erhverv og boliger mv. – og dette med fokus på bæredygtighed.

Det er fælles for grundejerne, at man gerne forpligter sig i realiseringen af en bæredygtig bydel, herunder at sikre tilstrækkelig biodiversitet. FEAS og INCUBA vil opføre nye bygninger som bærdygtighedscertificeres (som DGNB).

Grundejerforeningen Katrinebjerg, der omfatter udvikling inden for lokalplan 1052, har igangsat en plancertificering for at opnå bæredygtighedscertificering for byområder. Det er forventningen, at også den næste del af Campus Katrinebjerg indenfor lokalplan 1117 ligeledes certificeres indenfor bæredygtighed.

Det tilstræbes at fremme biodiversiteten i Campusparken og -strøget, samtidig med at de stedlige kvaliteter videreføres fra parken i den nuværende Universitetspark ved Aarhus Universitet.


Indsatsen for fremme af biodiversitet sigter derfor efter at skabe de bedste naturlige levesteder for fremtidig fauna ved at understøtte disse med de rette landskabstypologier og høj diversitet i flora. Denne består primært af hjemmehørende arter med blomst- og frugtsætning, der kan udgøre fødekilder for smådyr, insekter og fugle, og som samtidig højner bylivskvaliteten for parkens brugere.