Om Campusområde Katrinebjerg


Campus Katrinebjerg


Udvikling af Katrinebjerg til gavn for erhvervslivet, Aarhus Universitet, naboer og øvrige borgere i Aarhus

Katrinebjerg er allerede i dag centrum for væsentlige dele af universitetets aktiviteter inden for digitalisering, digital design samt informations- og ingeniørvidenskab. Katrinebjerg er en del af Aarhus Universitets samlede Campus, der også omfatter Universitetsparken og Universitetsbyen.

Der vil de kommende år blive skabt nye bygningsmæssige rammer, som skal danne grobund for bedre fysiske sammenhænge og gode faciliteter til aktiviteter på tværs af fagligheder.


Der er tale om et helt nyt byområde, tilgængeligt for alle og planlagt til brug for alle borgere, fx naboer, som gerne vil spadsere på Campusstrøget, nyde en kop kaffe, sidde i Campusparken eller på INCUBAs nye forplads.

Lokalplanerne for området er med til at understøtte bl.a. universitetets satsning om at fremme innovationsmiljøer for netop IT- og TECH-virksomheder på Katrinebjerg.


FEAS ejer i dag ca. 9,5 ha grunde med 80.000 kvm. bygninger på Katrinebjerg, hvoraf Aarhus Universitet lejer ca. 50.000 kvm. Nye rammer i tre lokalplaner for Katrinebjerg, udarbejdet i tæt samarbejde med Aarhus Kommune, andre grundejere og naboer, giver FEAS mulighed for at nå et samlet kvadratmeterantal på 200.000. Det vil omfatte en blanding af erhverv, undervisningslokaler og boliger.

Lokalplanerne giver mulighed for at opføre bygninger i 2-8 etager, men også enkelte bygninger i op til 18 etager.

Campus Katrinebjerg er primært omfattet af tre nyere lokalplaner, henholdvis 1042, 1052 og 1117.

Søg lokalplanerne for Aarhus ved at følge dette link: https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/