Om Universitetsbyen

Universitetsbyen


Universitetsbyen generelt

Universitetsbyen blev til da FEAS i 2016 erhvervede det nu forhenværende Aarhus Kommunehospital. Kommunehospitalet blev overtaget i 2019 og er siden blevet renoveret og omdannet med henblik på at imødekomme Universitetsbyens fremtidige virke som især universitetscampus. Universitetsbyen kommer i denne forbindelse til primært, men ikke eksklusivt, at være til gavn for Aarhus Universitet. Foruden Aarhus Universitet kommer Universitetsbyen til at huse blandt andet erhverv og studieboliger.

Aarhus Kommunehospital og Aarhus Universitet

Aarhus Kommunehospital spillede en central rolle i etableringen af Aarhus Universitet, og efter universitetets tilblivelse dannede de to institutioner et langvarigt og gensidigt gavnligt partnerskab, som varede indtil hospitalet ikke længere var i brug. I 1993 skrev forskningsassistent Palle Lykke en kronik, som blev udgivet i Aarhus Stifttidende i forbindelse med kommunehospitalets jubilæum. Kronikken vægter blandt andet, at man i 1953 formåede at oprette et fuldt udbygget medicinsk fakultet ved Aarhus Universitet - et mål, som man længe havde bestræbet sig på at realisere:

[...] For studenterne betød dette, at de nu ikke længere skulle til København for at tage den endelige eksamen, og i januar 1955 udgik således de første 35 'hjemmelavede' kandidater. Selvsagt havde alt dette kun været muligt i kraft af det århusianske hospitalsvæsens og - tør man nok sige - især kommunehospitalets medvirken i det store projekt. Samarbejdet betød ikke blot en fælles udvikling for de to institutioner, hvis samkvem siden og af mange årsager er såvel øget som blevet mere kompliceret, men tillige en betydelig vækst for hver af institutionerne betragtet for sig. (Lykke, Palle, Aarhus Stifttidende, 20. oktober 1993, 1. del, s. 14) 

Med institutionernes sammenflettede fortid in mente er det ikke besynderligt, at Aarhus Universitet glæder sig til at flytte ind i Universitetsbyen. Foruden at være en morderniseret universitetscampus, som er tilpasset til Aarhus Universitets specifikke behov, er Universitetsbyen nemlig et gensyn med en gammel følgesvend.

Samarbejdet mellem universitet og hospital fortsætter altså - i hvert fald i nogen grad - på samme vis da kommunehospitalets afdelinger blev absorberet af Aarhus Universitetshospital og flyttede til Skeby.  

Hvis du ønsker at læse den fulde kronik, kan den tilgås her