Historik


Universitetsbyen


Aarhus Kommunehospital har en lang historie bag sig, men Universitetsbyens historie begynder først i 2016, hvor FEAS erhverver og omdøber det forhenværende hospital. Dog betyder dette ikke, at vi ikke vil varetage den historie, som kommunehospitalet tager med sig. I forbindelse med udviklingen af Universitetsbyen er alle bygninger blevet vurderet, og alle bygninger med betydelig bevaringsværdi er blevet bevaret. I opsummering betyder dette, at den originale hovedbygning fra 1893 er bevaret på ligefod med C.F. Møllers bygninger fra 1930'erne, mens moderne bygninger, som ikke indgik i det oprindelige bygningskompleks og derfor ikke havde bevaringsværdi, er blevet revet ned. Hvor der før stod moderne bygninger, som afveg i bygningsstil, vil der i stedet blive opført grønne, parklignende arealer, eller nye bygninger, hvis udtryk er tilsvarende til det, der definerer de bevaringsværdige bygninger.