Bæredygtighed


Universitetsbyen


FEAS’ udvikling af det tidligere kommunehospital til Universitetsbyen modtog i 2021 præcertificeringen ’DGNB Guld’ som byområde. 

DGNB er et bæredygtighedscertifikat. Egentlig stammer certificeringen fra Tyskland, deraf navnet ’Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen’, men siden 2012 har det været tilpasset dansk lovgivning og standarder – og uddelt i Danmark. 96 byggerier og kun 11 byområder er i dag DGNB-certificeret i Danmark. Og der er en stigende interesse for at leve op til certificeringens standarder. Præcertificeringen af Universitetsbyen er gennemført som et pilotprojekt efter den nyeste version af DGNB-manual byområder 2020 for Campusområder. 

I FEAS arbejder vi tæt sammen med Aarhus Universitet, om at skabe et bæredygtigt campusområde i Universitetsbyen. Derfor gør vi os umage for at leve op til og balancere DGNB-certificeringens fem kriterier:

1. miljømæssig bæredygtighed
2. økonomisk bæredygtighed
3. social bæredygtighed
4. tekniske kvaliteter
5. procesmæssige kvaliteter.

Vurderingen af et byområdes bæredygtighed foretages ud fra en DGNB-evalueringsmatrix med de fem kriterier. Byområdet får en score for hvert kriterie samt en samlet score. For at opnå en præcertificering eller certificering, så skal man dels opnå en minimumsscore inden for hvert kriterium og dels en samlet score. Ved en DGNB-bæredygtighedscertificering er der både synergieffekter såvel som modsætninger mellem de forskellige kriterier. Når man arbejder for at opnå en certificering, så er det ikke alene nok at sigte efter en høj score indenfor de enkelte kriterier, men i den grad også om at formå og forstå at balancere de forskellige kriterier, så man tager et samlet hensyn til miljømæssige og sociale forhold samt økonomi. 

Universitetsbyen har nu modtaget præcertificeringen Guld, og vi fortsætter fremover i samme spor for at få den endelige certificering. Præcertificeringen af byområdet er gældende i 3 år – dvs. indtil 2024 – hvorefter Universitetsbyen skal have lavet enten midtvejs- eller endelig certificering.