Universitetsbyen – The Kitchen

 

Aarhus Universitets nye iværksætterfabrik kan snart slå dørene op for studerende og forskere. Ombygningen fra det gamle centralkøkken, der dagligt tilberedte og leverede mad til hele hospitalet, har stået på hen over efteråret og går nu ind i den afsluttende fase. På trods af ombygningen vil det industrielle look bevares, og detaljer fra det gamle køkken vil stadig kunne ses. Bygningen afleveres til indflytning og møblering i januar 2020.  

Aarhus Universitet ønsker gennem satsningen på iværksætteri at åbne nye karriereveje for specielt yngre forskere og studerende, så de i højere grad bidrager til skabelsen af nye virksomheder og innovation i eksisterende virksomheder. Derudover er det målet, at en større del af universitetets forskning bliver omsat til forretning og dermed kommer til endnu mere direkte gavn for samfundet.  

Læs mere om 'The Kitchen' på https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/the-kitchen-nyt-navn-til-aus-kommende-ivaerksaetterhus/

The Kitchen. Visualisering: Phiro A/S