Stillingsopslag

Driftssikker projektleder til FEAS

Har du interesse i projektledelse, samt vedligehold og ombygning af erhvervs- og boligejendomme, og vil du gerne arbejde efter devisen “vi skal gøre tingene ordentligt”?

Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S søger en projektleder, der med reference til bygningschefen skal arbejde med drift og vedligeholdelse af selskabets bygningsmasse.

Stillingen

Du bliver en del af et team på 4 personer, som varetager bygherrerollen i forbindelse med vedligehold, drift, ombygning og renovering samt mindre nybyggerier i tæt samarbejde med vores øvrige projektledere. Arbejdet rummer gode muligheder for faglig udvikling og udføres i samarbejde med kolleger, vores kunder (lejerne), eksternt driftspersonale og håndværkere samt eventuelle eksterne rådgivere.  

Opgaverne vil være mangeartede og vil efter oplæring især være:

  • Projektledelse på vedligeholdelsesopgaver, i forbindelse med udlejers vedligeholdelsespligt på klimaskærmen (tag, vinduer, facader etc.), herunder koordineringen med lejerne samt indhentning af tilbud fra entreprenører.
  • Medvirke til udarbejde vedligeholdelsesbudgetter for en 10-årig periode.
  • Projektleder (Bygherrerepræsentant) /Byggeleder på mindre ombygningsopgaver af erhvervs – og boliglejemål.
  • Medhjælp på større byggeopgaver, herunder nybygning og renovering.
  • Servicering og vejledning af lejere i tæt samarbejde med den øvrige stab.
  • Varetage fraflytningssyn på mindre lejemål samt medhjælp ved fraflytningssyn på større lejemål og være projektleder på deraf følgende opgaver.
  • Varetage forsikringsskader, herunder anmeldelse, igangsætning af udbedring samt kommunikation med lejer, administrator og forsikringsselskab.
  • Journalisering af relevante dokumenter f.eks. tegninger, nøglekvitteringer, flyttesynsrapporter etc.
  • Med tiden kunne indgå i større projektlederrolle.

Profilen

Du er nyuddannet, eller har nogle års erfaring eller interesse for projektledelse og driftsherrerollen, har en uddannelsesmæssig baggrund som ingeniør, bygningskonstruktør eller arkitekt.

Som person er du driftssikker og kendetegnet ved en høj grad af troværdighed. Du er god til at kommunikere, er lærenem og god til at sætte dig ind i, og løse spændende opgaver. Du kan både arbejde selvstændigt og indgå i et konstruktivt samarbejde med kolleger og kunder.

Vi tilbyder ansættelse i et selskab, der er velfunderet og som lægger stor vægt på at agere ordentligt over for medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.

Vi tilbyder en løn, der honorerer stillingens krav.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bygningschef Søren Østergaard på tlf. nr. 20470372 eller adm. direktør Jørgen Lang på tlf. nr. 87 15 33 61.

Ansøgning sendes via mail til bygningschef Søren Østergaard mail: soe@feas.dk

Ansøgningsfrist: Løbende

Tiltrædelse: Snarest muligt, men vi venter dog på den rette ansøger.

Supplerende oplysninger om forretningen FEAS kan læses her.  

FEAS er et datterselskab af Aarhus Universitets Forskningsfond. Aarhus Universitets Forskningsfond er en privat, erhvervsdrivende fond, hvis formål er at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet. 
Selskabets virksomhed er primært rettet imod erhvervelse og drift af ejendomme til brug for Aarhus Universitet og dermed tilknyttede aktiviteter, herunder ejendomme, der har strategisk betydning i universitetets fysiske udbygningsplanlægning og understøttelse af universitetets unikke placering som byuniversitet.
FEAS har en ejendomsportefølje på mere end 200.000 kvm. primært erhvervslejemål, men også gæsteboliger til forskere ved Aarhus Universitet.