Orion Planetarium

Orion Planetarium er et videnscenter under Aarhus Universitet, der tilbyder planetarieforestillinger og stjerneoplevelser til grupper og turister. Ejendommen, som Orion Planetarium har til huse i, blev opført i 1993 og erhvervet i 1997. Driften varetages af Orion II-Fonden, som lejer bygningen til planetarieformål. Til driften modtages tilskud fra Aarhus Universitet og Vejen Kommune, som har videreført det lokale engagement efter kommunesammenlægningen i 2007.

Planetariet åbnede 1. juli 1993 efter ihærdigt arbejde af en række lokale ildsjæle. Opførelsen af bygningen og installering af det avancerede udstyr blev støttet af private fonde samt kommune og amt, uden hvilke det havde været umuligt at opføre et planetarium i Jels. 

Navnet Orion Planetarium blev valgt, fordi man ønskede et navn, der symboliserer udvikling og fornyelse, som man ser i den smukke Orion Tåge i det markante vinterstjernebillede af samme navn.

Jels er en by i Sønderjylland med 1.969 indbyggere, beliggende i Jels Sogn. Byen ligger i Vejen Kommune og tilhører Region Syddanmark.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 09.03.2017